Samen kantelen in een netwerk, de eigen kracht van Groesbeekse professionals

In Groesbeek slaan de MAATpartijen en de gemeente Groesbeek de handen ineen om de kanteling te faciliteren en te realiseren. Er is overstemming dat er een cultuurverandering moet plaatsvinden van een eisende burger naar een participerende burger met tegelijkertijd krappe middelen.

 


Leerproces bij burger en professional

De burger gaat niet vanzelf andere vragen gaat stellen. De kanteling zit hem in een andere reactie van werkers om op de vragen te reageren. Professionals moeten in een faciliterende rol komen, vanuit een gezamenlijk gedragen burgerperspectief.
MAATpartijen en gemeente Groesbeek vinden het belangrijk dezelfde boodschap te brengen, maar ook op een andere manier naar burgervragen gaan luisteren. Zij willen op zoek gaan naar een consistente manier van denkenen handelen. Daarnaast zien zij de Kanteling als een parallel leerproces. Dat wil zeggen dat niet alleen de burgers maar ook de professionals eigenaar zijn van een leerproces. De professional zal immers ook zelf moeten veranderen in zijn werkwijze richting de burger en richting de eigen organisatie.


Workshop Samen Kantelen

Op 8 mei jongstleden namen tien professionals uit de wijk Stekkenberg in de gemeente Groesbeek deel aan de workshop Samen kantelen in een netwerk. Doel was om professionals op weg te helpen en na te laten denken en invullen van hun eigen leerproces. Wat heb jij nodig om deze rol op te pakken? Hoe is het om in een netwerkorganisatie te werken; dat verwachten we toch ook van de burger?
De workshop startte met een gezamenlijk beeld van een burgerperspectief. Vervolgens werd gewerkt aan het bewustzijn bij de professionals dat men zelf in een ontwikkelproces terechtkomt. Ook kreeg men inzicht in de overtuigingen van waaruit men signalen en hulpvragen benadert en kreeg men handvatten hoe de burger in zijn kracht te zetten. Tegelijkertijd werden de professionals zich bewust hoe ze elkaar als professionals in de kracht kunnen zetten.
De workshop is zeer positief ontvangen, met name vanwege de open sfeer, onderlinge interactie en inzicht in eigen functioneren.
De planning is om de workshop aan meer werkers in de wijk aan te bieden.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg