Sociale Wijkteam Hatert

Het Sociale Wijkteam in Hatert bestaat uit medewerkers van het Inter-lokaal, WMO loket Nijmegen, NIM, MEE, Swon, Tandem, ZZGzorggroep en een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige uit de huisartsenpraktijk. Het team is op 1 juni low profile van start gegaan. Zonder veel publiciteit, met ruimte om de nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen.

 

 


Outreachend werken

Naast dat mensen direct aangemeld worden richt men zich vooral ook op vindplaatsen van (kwetsbare) burgers: Hatert werkt, de scholen, de wijkvoorziening, Kleurrijk Hatert, peuterspeelzalen, huisartsenpraktijken, etc. Het gaat er vooral om, om burgers de weg te wijzen naar informele en groepsgericht activiteiten. Er is in Hatert heel van aanbod van dienstverlening. Hierin eenvoudiger denken en werken is van groot belang, ook ten behoeve van de burger van Hatert.
Vanaf augustus wordt het Sociale Wijkteam on the job getraind door de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Martha van Biene en Marga Janssen begeleiden het team via een Actieleerprogramma.
De wijken Dukenburg en Nijmegen Noord (Waalsprong) starten later dit jaar met de vorming van Sociale Wijkteams. De laatste zal in de vorm van een aanbestedingstraject worden ingevuld.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg