Toolbox geintegreerde dienstverlening

In het recente verleden zijn er, met wisselend succes, diverse samenwerkprojecten opgezet tussen MAAT partijen. Er zijn heel eenvoudige samenwerkmodellen gebruikt en hele ingewikkelde. We kennen projecten die na veel inzet van menskracht en middelen volledig mislukt zijn, maar ook de initiatieven die als succesvol gelden. Uit de praktijk blijkt dat opgedane kennis en ervaringen nauwelijks worden gedeeld. Waarom steeds het wiel opnieuw uitvinden, terwijl je onderdeel bent van het grootste intersectorale kennisnetwerk in Nijmegen: MAAT?

 

Onverbiddelijke praktijk

In 2011 is daarom het onderwerp ‘geïntegreerde dienstverlening’ in de vennotenraad als ‘onverbiddelijke praktijk’ benoemd, wat betekent dat het onderwerp prioriteit gekregen heeft binnen het MAAT programma. Een stuurgroep heeft een aantal actuele kennisvragen geformuleerd die vervolgens zijn uitgewerkt in samenwerking met een expertgroep.

De opdracht van de stuurgroep luidde als volgt: ontwikkel een hulpmiddel dat ons ondersteunt bij de afweging om (1) een integraal product te ontwikkelen en (2) handvatten biedt bij de operationele uitwerking van de samenwerking.
• doe dit op basis van praktijkervaringen
• zorg dat het hulpmiddel duurzaam is
• geen dik adviesrapport maar een handzaam instrument
• toepasbaar in zowel intra- als extramurale projecten 

Het geheel weet meer dan de som der delen

De kennis over ‘geïntegreerde dienstverlening’ bevindt zich niet binnen projectbureau MAAT, maar bij de aangesloten organisaties. Om een duurzaam hulpmiddel te ontwikkelen is het van belang om een uitwisseling van kennis en inzichten te realiseren. Maar kennisdeling moet gefaciliteerd worden. Daarom is de ‘toolbox geïntegreerde dienstverlening’ ontwikkeld. De toolbox is een ontwikkelraam waarin verschillende aandachtspunten, methodieken, tips en integratievormen worden beschreven. Bedoeld voor innovatiemanagers, projectmanagers, beleidmakers en bestuurders die de intentie hebben om met andere partijen een integraal product te ontwikkelen. De toolbox is gevuld op basis van leerervaringen die zijn opgedaan binnen een drietal inspirerende voorbeeldprojecten: OndersteuningsTeam Hatert, woonzorgboerderij de Hagert en innovatietraject Dunya.

De opzet en eerste inhoud van de toolbox zijn gereed. De volgende uitdaging is om een interactief instrument te ontwikkelen, dat aansluit bij de behoefte van de gebruikers. De vorm en implementatiewijze vragen nog enig denkwerk.
 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg