Werkerlunch Lindenholt

In maart en mei vonden werkerslunches plaats in Lindenholt.
In maart is door projectbureau MAAT in samenwerking met gezondheidcentrum Lindenholt en de gemeente een werkerlunch georganiseerd waar naast professionals ook bewoners waren uitgenodigd. De opkomst was hierdoor boven verwachting hoog, namelijk rond de 55 personen. Het was een interactieve bijeenkomst waarbij de deelnemers drie krachtpunten en drie aandachtspunten op het gebied van wonen, welzijn en zorg konden prioriteren. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt om, samen met bewoners, te komen tot een gezamenlijke werkagenda. Deze werkagenda zal in een klein gezelschap worden voorbereid en worden teruggekoppeld in de werkerlunch in september.
 

 

Mei

In mei is In Balans uitgelicht, een samenwerkingsproject in Medisch Centrum Onder de Linde waar interdisciplinair zorg gebonden wordt. Een fysiotherapeut, psycholoog, re-integratiecoach en een bedrijfsarts bieden een gecombineerde behandeling aan. Voor meer informatie: http://www.mc-onderdelinde.nl/
Daarnaast kwam Natasja Scholten (teamleider sociaal wijkteam Lindenholt) iets vertellen over de werkzaamheden van het sociale wijkteam. Momenteel zijn zij bezig met een (PR) rondje in de wijk. Hun eerste focus zijn de organisaties en professionals die werkzaam zijn in de wijk. Op een later tijdstip zullen zij hun PR ook gaan richten op de wijkbewoners.
De werkerlunch in Lindenholt blijft in het algemeen druk bezocht: 30 deelnemers uit veel verschillende organisaties. Zowel voor de onderlinge bekendheid van mensen en diensten als het uitzetten en toetsen van vraagstukken is de werkerlunch een geschikte vorm.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg