Werkerslunch Waalsprong

In januari en april vonden werkerslunches plaats in de Waalsprong. In januari heeft Minke Nieuwboer van het Radboud een presentatie gehouden over het eerstelijns atelier in Lent. Het eerstelijns atelier heeft als doel om mensen met complexe gezondheidsproblemen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten functioneren. Op basis van gezondheidsonderzoek komt een aantal aandachtgebieden naar voren. Bewoners hebben hierin prioriteit toegekend aan: overgewicht en kwetsbare ouderen.

 

April

In april is een presentatie verzorgd door Jan Bannink over de WMO wijkpilots. Hierin heeft Jan verteld wat de opzet is van de sociale wijkteams en de bijzondere aanpak (van aanbesteden) in Nijmegen Noord. Ook hebben Robin van Wees en Paul Reuling van Tandem een presentatie gehouden. Zij hebben geschetst hoe de wijk is samengesteld en welke thema’s spelen ten aanzien van jongeren. Ook hebben zijn verteld welke activiteiten Tandem in de Waalsprong ontplooit.


Evaluatie

De werkerslunch Waalsprong is geëvalueerd. Gemiddeld zijn er 20 deelnemers aan de lunches. 90% van de deelnemers aan de evaluatie is tevreden over de inhoud en opzet van de lunches. De huidige werkwijze zal dan ook worden voortgezet.
 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg