Zingeving

Het MAAT-programma Zingeving op maat werkt samen met het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) aan de verdere inbedding van ondersteuning bij zingeving.

 

 

Talis & Portaal

In februari 2012 zijn woningcorporaties Talis en Portaal gestart met een pilot trainen van buurtbeheerders in herkenning van de ‘(zingevings) vraag achter de vraag.’ Het is een training die samen met de buurtbeheerders wordt ontwikkeld. Buurtbeheerders geven aan wat zij tegenkomen in de praktijk en benoemen wat zij nodig hebben aan kennis en handelingsmogelijkheden. Inmiddels is een 2e groep buurtbeheerders getraind.
 

Ontmoeting in Levenskunst

Vanaf januari 2012 ontwikkelt Swon, het seniorennetwerk samen met het COiL een nieuwe opzet van ontmoetingsgroepen in de wijk, onder de noemer “ Ontmoeting in Levenskunst”. Voor dit project is subsidie van het Skanfonds verkregen. In de nieuwe opzet wordt sterk aangesloten bij wat er speelt in een wijk en gaan vrijwilligers met ondersteuning van een stafmedewerker van het COiL groepsgerichte activiteiten organiseren. Men stelt een draaiboek en werkboek samen met daarin effectieve werkvormen en bouwstenen voor een ontmoetingsgroep. In Hatert wordt ingestoken op het thema “eenzaamheid”. Dit is een onderwerp dat vele burgers en professionals aanreiken en dat inhoudelijke sturing heeft vanuit de Stuurgroep Hatert Gezond.

 

Zorg voor Zingeving

ZZGzorggroep, NIM en COiL hebben samen een visie geformuleerd voor een buurtgerichte aanpak van aandacht voor zingeving. In de huidige situatie kunnen bewoners van verpleeghuizen en ziekenhuizen een beroep doen op geestelijke verzorging. Extramuraal is dat niet goed geregeld, terwijl steeds meer mensen min of meer zelfstandig wonen. De betrokken organisaties hebben hun visie op de ‘Zorg voor Zingeving’ onder woorden gebracht en een plan geschreven voor de inbedding in de wijken.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg