Buurtstation in de Waalsprong stap dichterbij


Eind juni is de realisatieovereenkomst ondertekend voor het buurtstation in de Laauwik, een wijk in de Waalsprong. Hiermee is de komst van het buurtstation weer een stapje verder gekomen. Deelnemende organisaties zijn: Portaal, Nim Maatschappelijk Werk, Dichterbij, Swon het seniorennetwerk, Tandem, Mee Gelderse Poort, RIBW Nijmegen & Rivierenland, ZZG Zorggroep, Pluryn, De Driestroom en Zorgcentra.

 

Samenwerking

Aan de eerste rotonde op de Vrouwe Udasingel is onlangs gestart met de bouw van een pand waar het buurtstation in komt. De verwachte oplevering is eind 2013. Op de begane grond van het pand komt een supermarkt, een lunchroom en een buurtstation met zorg- en welzijnspartijen. In dit buurtstation kan iedereen terecht met vragen en ideeën over zorg en welzijn. Het buurtstation is ook de plek van waaruit veel professionals van zorg- en welzijnsorganisaties werken. In een eerdere fase zijn er reeds plannen ontwikkeld voor de samenwerking vanuit het buurtstation. Met de ervaringen van andere gezamenlijke huisvestingsprojecten, zoals in Hatert, gaan we de komende maanden met professionals en burgers invulling geven aan de werkwijze van het buurtstation.
Bovenop de voorzieningen op begane grond komen 68 woningen in 4 lagen. Deze zijn zoveel als mogelijk levensloopbestendig. De bovenste verdieping ofwel 17 woningen zullen worden verhuurd aan de zorgorganisatie Zozijn. Hier gaan mensen wonen, die ondersteuning krijgen van Op Pad. Op Pad, onderdeel van Zozijn, is er voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De overige 51 woningen worden op dit moment aangeboden via Entree. 36 woningen met een huurprijs in de sociale huur en 15 woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg