COil streefbeeld


In het MAAT- zorgprogramma Zingeving op maat zijn diverse experimenten in uitvoering, samen met het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen.Vanuit de verschillende experimenten is een streefbeeld gedestilleerd.

Experimenten

Portaal, Talis en COiL voeren de pilot ‘de vraag achter de vraag’ uit, waarin buurtbeheerders getraind worden in het omgaan met levensvragen enz zingevingsvragen. Met Swon het seniorennetwerk voert het COiL het project Ontmoeting in Levenskunst uit, met subsidie van het Skanfonds. Hier worden in 4 wijken en dorpen ontmoetingsactiviteiten opgezet. ZZGzorggroep, NIM en COiL hebben een visie geformuleerd op ondersteuning bij zingeving in de wijken en woonvormen. Het gaat dan ook om de training van professionals en de inzet van vrijwilligers in de wijk. Met het netwerk Zowel NN/100 wordt uitgewerkt hoe de ondersteuning bij zingeving aansluit bij de ouderennetwerken en professionele vraagverheldering.
Vanuit deze experimenten en samen met een groot aantal experts in land en regio, heeft het COiL een streefbeeld 2012-2015 geformuleerd genaamd: ‘Samenlevingsopbouw rond zingeving.’ Het gaat hier om de kracht van mensen die voor elkaar van betekenis zijn en willen zijn, in de buurt en in hun eigen netwerken. Vanaf najaar 2012 worden initiatieven uitgewerkt om hier verder vorm aan te geven in de dorpen en buurten van ons werkgebied.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg