Eerste werkerslunch Nijmegen Centrum

Woensdag 12 september vond een werkerslunch plaats in het Oude Weeshuis voor werkers in Nijmegen Centrum. Het was de eerste werkerslunch in het centrum en het enthousiasme was groot.
Er waren medewerkers vanuit de (gezondheids-) zorg, welzijn, politie, onderwijs en kinderopvang.
Bij de korte voorstelronde bleek dat een aantal personen al jaren (25, 30 en nog meer) in het centrum werkzaam zijn zonder de “collega’s” uit de andere sectoren ontmoet te hebben. Omdat er twee presentaties waren was de tijd om elkaar beter te leren kennen beperkt. Daar zullen we de volgende lunch meer tijd voor inruimen.

 

Mijnbuurtje

De eerste presentatie was van Imme Monshouwer van Mijnbuurtje. Imme gaf een toelichting op de mogelijkheden en het gebruik van een wijkwebsite. Mijnbuurtje richt zich op wijkbewoners (onderlinge hulp, uitruil en contacten), professionals, MKB (wijkeconomie, cocreatie), organisaties (welzijn, wonen, zorg, veiligheid) en gemeente (informatie, inrichting wijken). Mijnbuurtje verbindt mensen nog meer met elkaar om samen de eigen buurt en wijk leuker, veiliger, gezonder en sterker te maken. De oproep aan de aanwezigen was om na te gaan of zij wijkbewoners kennen die een dergelijke wijkwebsite mee kunnen opzetten en onderhouden.

Leefstijlprogramma

De tweede presentatie was van Paul Giesen (huisarts) en Pleun Ten Bosch (dietiste) van gezondheidscentrum t Weeshuis. Zij presenteerden hun groepsgewijs programma voor mensen met overgewicht. Het programma bestaat uit informeren, begeleiden en bewegen. Op termijn zou het interessant zijn als er ook een kook-/eetonderdeel aan gekoppeld kan worden, met gebruikmaking van de keuken in het Oude Weeshuis.

Werk je in Nijmegen Centrum en was je niet uitgenodigd maar wil je dat wel? stuur dan een email naar d.seelen@stichtingmaat.nl
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg