Klantvragen Breedeweg (Groesbeek)

In 2010 – 2011 is van Breedeweg een wijkanalyse opgesteld. Deze bevindingen zijn vergeleken met en getoetst aan de ervaringen van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en sleutelfiguren uit het verenigingsleven van Breedeweg. Wat nog ontbreekt is informatie over hoe de inwoners het wonen en leven in Breedeweg ervaren.
In augustus en september zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waarin samen met werkers uit de wijk de vraagstelling is aangescherpt en een passende onderzoeksmethodiek is geselecteerd. Gekozen is om door middel van een semigestructureerd interview betekenis te geven aan de cijfers uit de wijkanalyse. Daarnaast heeft ook het Wijkpunt Breedeweg een rol gekregen; elke respondent krijgt een kaartje met uitleg en contactgegevens van het Wijkpunt. Hiermee geven we ook een impuls aan de bekendheid van het Wijkpunt.

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg