MAAT folder

Regelmatig krijgen wij vragen wat MAAT nu eigenlijk is. “Een samenwerkingsverband van woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties” is dan een gemakkelijk antwoord. Dat doet het daadwerkelijke doel waarvoor MAAT is opgericht tekort. Wat MAAT is en doet staat beschreven in de onlangs uitgebrachte folder.

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg

In de MAAT folder wordt helder en bondig wordt uitgelegd wat MAAT is, wat MAAT wil en wat MAAT doet. Op losse inlegkaarten staat een aantal projecten en ‘producten’ nader toegelicht. Hat gaat hier met name om onderwerpen die ook buiten de regio kunnen worden aangepakt.
De MAAT folder is in te zien op de website en, met inlegkaarten, op te vragen bij projectbureau MAAT, telefoon 024 – 820 000 60
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg