Samenwerken met private partijen

Het bedrijfsleven weet ons in toenemende mate te vinden als het gaat om het gezamenlijk ontwikkelen van diensten en producten die een bijdrage kunnen leveren aan het MAATprogramma. Hun creativiteit en inzet is van harte welkom om mee te helpen onze doelen te bereiken, zeker gezien het feit dat men bereid is met gesloten beurs samen te ontwikkelen.

Met Huuskes (foodservices), Sinergy Health (wasgoed) Munckhof (personenvervoer) en Symac (facturering) zijn we vorig jaar gestart met het opzetten van 123Thuis. 123Thuis maakt het mogelijk mensen in de wijken en de kleine kernen thuis die boodschappen te leveren, die ze zelf niet meer kunnen doen. Scholten (hulpmiddelen en incontinentiematerialen) en Mosadex (apothekersorganisatie waar meer dan 600 apotheken zijn aangesloten) gaan ook meedoen. 123Thuis is met name een oplossing voor ouderen en minder mobiele mensen in kleine kernen waar geen winkels en voorzieningen meer zijn.
Met Wegener Digitale Marketing (verzameld data voor marketingdoeleinde) en Motifaction ( verschaft inzicht over de meest dominante mentaliteit van burgers in bepaalde wijken en buurten) ontwikkelen we een instrument om snel analyses te maken van wijken en buurten en te kunnen inschatten welke interventies het meest kansrijk zijn, gegeven de betrokken bewoners. Dit instrument, WIB (wijk in beeld) genoemd, is zover rond dat we het aan de praktijk gaan toetsen.
Daarnaast zijn we met meerdere partijen in gesprek om gezamenlijk structuurvisies en leefbaarheidsvisies op te kunnen stellen voor wijken en buurten. Als dit wat meer concrete is, zullen we er hier op terug komen.

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg