Werkerslunch Lindenholt

Verschillende organisaties zijn in Lindenholt actief op het gebied van wonen, welzijn, zorg en educatie; ieder vanuit een eigen expertise. De werkerslunch is een middel om de ontmoeting en kennisuitwisseling tussen werkers uit de wijk te faciliteren. Naast MAAT-professionals zijn in Lindenholt ook professionals van instellingen zoals de gemeente, ROC, GGD en gezondheidscentra aanwezig.
Tijdens de werkerslunch in september stonden de gebruiksmogelijkheden voor werkers van de wijkwebsite lindenholtleeft.nl (format mijnbuurt.je) centraal. Door Eric Hendriks is uitleg geven over waarvoor werkers de wijkwebsite kunnen benutten en over hoe zij dit kunnen doen. Stap voor stap is uitgelegd hoe personen en groepen een eigen profiel aan kunnen maken. Mensen die moeite hebben met het aanmaken van een profiel, kunnen contact opnemen met de hulplijn (Freddy Langeler, freddylangeler@12move.nl)

Kijk voor de data van de werkerslunches in de Agenda op de website
 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg