Wijk in Beeld : Wib

Een breed wijkanalyse-instrument dient als middel om op een compacte en snelle wijze (dreigende) probleemgebieden te identificeren in buurten of wijken. Naast het identificeren van probleemgebieden, trachten we ook uitspraken te doen over het type interventie dat aansluit bij de inwoners van de desbetreffende wijken.

 

 

Het afgelopen jaar hebben Motivaction, WDM en MAAT een nieuwe vorm ontwikkeld om wijken enerzijds te analyseren en daarnaast te vertalen naar een wijkprofiel. Hierin wordt een combinatie gemaakt tussen consumenteninformatie over acht levensdomeinen, leefstijlen en advies over hoe krachten in een wijk te mobiliseren.

De levensdomeinen waarop wijken in beeld worden gebracht zijn: wonen, werken, leren, sociale relaties, recreëren, gezondheid en zingeving. De schets van de leefstijl van de wijkbewoners zegt iets over de aard en mentaliteit in de wijk. Tevens geeft het inzicht in de wijze waarop de wijkbewoners het beste benaderd kunnen worden.

De eerste ‘proof of concept’ vindt plaats in de Gemeente Groesbeek.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg