Belevingsonderzoek Breedeweg van start

ZZG Zorggroep, NIM, Oosterpoort, Pluryn, MEE Gelderse Poort, RIBW en SWG zijn van start gegaan met een belevingsonderzoek in Breedeweg. De komende weken interviewen werkers uit de wijk bewoners over het wonen en leven in Breedeweg. Wat vinden wijkbewoners belangrijk, wat vinden zij nou kansen en aandachtspunten?
Werkers uit Breedeweg hebben, onder leiding van Oosterpoort, invulling gegeven aan de onderzoeksmethode, inhoud en uitvoering van het onderzoek. Hierin wordt samengewerkt met de KBO, Wijkpunt Breedeweg, het CJG en de basisschool. De uitkomsten van het belevingsonderzoek worden vergeleken met de uitkomsten van de (cijfermatige) wijkanalyse uit 2010 en de beleving van werkers; komen deze uitkomsten overeen en wat zijn sterke & aandachtspunten?
Afronding onderzoek: maart 2013
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg