Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen

De laatste ontwikkelingen binnen het COiL zijn: 

  • ZZGzorggroep, het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen en NIM maatschappelijk werk hebben de notitie “Zorg voor Zingeving” samengesteld. Bij NIM zijn veel professionals geraadpleegd over het thema zingeving en is het een belangrijk thema in het strategisch beleid voor de komende jaren .
    Bij ZZGzorggroep zijn het ook de cliëntenraden die dit onderwerp op de agenda zetten, veel managers en professionals herkennen dit.
    Een van de voorbeelden die passen binnen de visie van ‘Zorg voor Zingeving’ zijn de Buurttafels in Hatert, die in het kader van het project eenzaamheid zijn uitgevoerd. In de Buurttafels staat de ontmoeting van wijkbewoners en hun ideeën over vormen van ontmoeting centraal.
  • In november 2012 is een training met buurtbeheerders van Portaal en Talis afgerond. De buurtbeheerders hebben casuistiek besproken waarin een ‘vraag achter de vraag’ verscholen zit, een vraag waarin ook aspecten van zin zitten. De uitwisseling met elkaar is erg vruchtbaar gebleken. In januari wordt de training geëvalueerd met de betrokken managers.
     

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg