Groesbeek

In Groesbeek wordt aan het einde van dit jaar 123Vraagwijzer opgeleverd. Dan kunnen inwoners van Groesbeek door de postcodecheck de dichtstbijzijnde dienst uit Groesbeek halen.
 

De professionals MAATpartijen gaan samen met de Wmo consulenten in de wijk Groesbeek Noord de Kanteling verder inhoud en vorm geven. De professionals in de wijken werken en leren samen naar een situatie waarin de burger zoveel mogelijk in de eigen kracht en in zijn netwerk ondersteund wordt
 

De bestuurders van de MAATpartijen en gemeente Groesbeek gaan samen d.m.v. spelsimulatie oefenen met toekomstige situatie inzake opdrachtgeverschap, regiefunctie en partnerschap.
De bestuurders van de MAATpartijen gaan in januari een tweede ronde in om de samenwerking te herbevestigen.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg