Jaarplan MAAT 2013

Het jaarplan MAAT voor 2013 is op 30 november in de Vennotenraad besproken. Afgesproken is dat de MAAT organisaties inventariseren wat het jaarplan voor consequenties heeft voor de eigen organisatie. Wilt u het concept jaarplan inzien, kijk dan hier.

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg