Kerstdiner in Lindenholt

Swon, het seniorennetwerk heeft het initiatief genomen om gezamenlijk een kerstdiner te organiseren. Dit is door Ribw, Driestroom Dichterbij, Pluryn en het sociale wijkteam zeer positief ontvangen. Het diner wordt voor en door clientèle van de betrokken organisaties, wijkbewoners uit het netwerk van ‘Gewoon Meedoen’ en het wijkplatform voorbereid en georganiseerd. Er is plek voor ongeveer 45 gasten.

 

nevendoelstellingen

Naast de sociale functie van het diner willen Swon en anderen ook informatie ophalen:

  • informatie m.b.t. welke wensen/behoeften leven op het gebied van ontmoeten en (dag)activiteiten (op een ludieke wijze)
  • een gevoel krijgen hoe de combinatie van klantgroepen uitpakt in de praktijk.
  • deelnemers enthousiast krijgen om mee te denken in de ontwikkeling en uitwerking van verdere activiteiten.

Voor vragen over het kersdiner kunt u contact opnemen met Rob Aalders van Swon: r.aalders@swon.nl

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg