Sociale wijkteams

Drie sociale wijkteams (SWT's) zijn in Nijmegen gestart; in de wijken Lindenholt, Dukenburg en Hatert. Projectbureau MAAT ondersteunt hierbij, o.a. in de rol van kwartiermaker in Hatert. De SWT’s zijn momenteel actief bezig om de wijknetwerken in beeld te krijgen en burgerinitiatieven te ondersteunen. Zo zijn de kerstlunch in Lindenholt en ontmoetingsactiviteiten in Hatert mooie voorbeelden van wijkinitiatieven vanuit en met burgers. Veel collega’s in de wijk nemen initiatieven en denken mee: het gedachtengoed van burgerkracht en ontschotting verspreidt zich snel!
We zien hier het MAAT-gedachtengoed en kennis volop in terug: de principes van integraal/geïntegreerd werken, van client- en burgerparticipatie, vanuit zingeving-op-maat en bijv. gezinstrajectbegeleiding.

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg