Groesbeek 2016: Leren van de Toekomst

Stel je voor: het is 2016. Er zijn grote onlusten uitgebroken in de Groesbeekse wijk “Boszicht”. Hierbij is de veiligheid van bewoners en ambtenaren in het geding gekomen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat zou het fijn zijn als we deze vraag nu, anno 2013, konden beantwoorden. Dan zouden we kunnen leren van de toekomst....

Het Kader: Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij mogen zelf invulling geven aan deze wet en kunnen hun eigen accenten aanbrengen. De Wmo heeft onder andere als doel het stimuleren en ondersteunen van zelfredzaamheid van alle burgers in de wijk en het creëren van een samenleving waarin iedereen mee kan doen; jong en oud; mensen die gezond zijn, maar ook mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. Veel meer dan voorheen wordt tegenwoordig gekeken naar wat iemand zelf kan regelen of organiseren en wat de eigen omgeving daaraan kan bijdragen. 

De hierboven geschetste ontwikkelingen zijn voor de gemeente Groesbeek niet nieuw. Het afgelopen jaar is flink geïnvesteerd om samen met lokale zorg- en welzijnpartijen inhoudelijk vorm te geven aan ‘de Kanteling’. Hierbij is het van groot belang dat het Wmo beleid aansluit bij de belevingswereld van haar inwoners.

Simulatiespel

In het kader van De Kanteling is een simulatiespel ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en MAAT. Dit simulatiespel is 7 februari 2013 gespeeld door de belangrijkste stakeholders van de gemeente Groesbeek en de bestuurders van relevante partijen uit het maatschappelijk middenveld. Om dit spel zo realistisch mogelijk te maken en om de resultaten uit het spel ook praktische meerwaarde te verschaffen is daarnaast ook een wijkanalyse gemaakt van de gemeente Groesbeek. Hiervoor is gebruik gemaakt van het onlangs door MAAT ontwikkelde instrument “Wijk in beeld”.

Op basis van een fictief onderzoeksrapport zijn de gebeurtenissen in september 2016 nauwgezet gereconstrueerd en zijn de verloop en aanleiding belicht vanuit verschillende perspectieven. Hierbij is ingezoomd op bestuurlijk handelen en de bestuurlijke randvoorwaarden die interventies in de praktijk mogelijk moesten maken.

Het doel van de simulatie was om de bestuurlijke consequenties van de Kanteling inzichtelijk te maken; wat is nodig om de Kanteling op de werkvloer te kunnen realiseren? Op basis van een fictief onderzoeksrapport hebben de deelnemers nagedacht over hoe de bestuurlijke valkuilen van de toekomst te voorkomen. 

In een vervolg bijeenkomst medio mei wordt verder vorm gegeven aan de bestuurlijke aandachtsthema’s die zijn benoemd tijdens de simulatie. Thema’s zijn onder andere het betrekken en horen van wijkbewoners en het vormgeven van het nieuwe ‘bestuurlijke paradigma’. 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg