Handreiking samenwerking

" Het verhaal is wellicht bekend. Een varken en een kip besluiten tot samenwerking om een lekker ontbijt te maken: gebakken eieren met spek. Beiden leveren vanuit hun kerncompetentie hun aandeel, de een de eieren, de ander het spek. De rollen in deze samenwerking blijken echter aanzienlijk te verschillen. De kip legt een ei en gaat vervolgens zijn eigen gang weer. Voor het varken verandert er iets meer… In het geval van de kip volstaat betrokkenheid bij het proces. Bij het varken draait het echter om meer: stukje afgeven van automomie. Commitment kun je omschrijven als betrokkenheid bij én medeverantwoordelijkheid voor een proces. De kip hoeft niet per se te veranderen voor en door het proces. Het varken kan niet anders dan veranderen” (A. Bras, 2008).

Kip en Varken

De samenwerking tussen de kip en het varken is een metafoor voor de samenwerking tussen organisaties die samen een integraal product of dienst willen ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijk informatie & adviespunt of een vorm van gezamenlijke dagbesteding. Het proces om tot overeenstemming te komen wie wat waarom en hoe levert in een samenwerking blijkt in de praktijk een complexe opgave. 

Om organisaties te ondersteunen in het ontwikkelproces van een integraal product of dienst,  heeft MAAT de “Handreiking Samenwerking” ontwikkeld. De handreiking kan dienen als hulpmiddel bij het gezamenlijk doorlopen van een aantal cruciale stappen in het samenwerkingsproces. Op basis van praktijkervaringen is de Handreiking gevuld met:

  • onderwerpen die aandacht behoeven (ontwerppijlers)
  • verschillende vormen en integratiemogelijkheden
  • tips & aandachtspunten
  • inzetbare methodieken en hulpmiddelen

 

Vervolgstappen

Na een korte evaluatie met gebruikers kan geconcludeerd worden dat de inhoud van de Handreiking relevant is en meerwaarde heeft voor zowel ontwikkelaars (in termen van inzicht en hulpmiddelen) als organisaties (in termen van efficiëntie). Uit de evaluatie komen ook enkele aandachtspunten naar voren: zorg ervoor dat de Handreiking eenvoudig is in gebruik en dat iedereen van het bestaan af weet.

Daarom zal in 2013 de Handreiking worden gedigitaliseerd. Een online variant zal de gebruiksvriendelijk, toegankelijkheid en interactiviteit vergroten. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is een e-learning module te ontwikkelen. E – learning draagt bij aan een structurele bewustwording met betrekking tot aandachtspunten bij het organiseren van integrale producten of diensten.

Maar, onbekend maakt onbemind. Daarom is advies ingewonnen bij de communicatieadviseurs van de verschillende MAAT – organisaties over hoe de bekendheid van de Handreiking te vergroten. De komende tijd zal de Handreiking in verschillende samenwerkingsprojecten worden ingezet. De opgedane ervaringen zullen worden gecommuniceerd via de MAAT – nieuwsbrief. Wordt vervolgd….

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg