Inkoopcombinatie MAAT: geld besparen

Organisaties  kunnen door gezamenlijke inkoop veel geld besparen. Om die reden is eind 2011 de InkoopCombinatie MAAT (IC MAAT) gestart. Hoe staat het er nu voor?

Helft van de MAAT organisaties doet mee

MAAT-organisaties bepalen zelf óf en welke contracten zij via de IC MAAT willen laten lopen.  Op dit moment doen Dichterbij, Oosterpoort, Talis , NIM , RIBW en Portaal mee in de IC MAAT.  Zij hebben 1 of meerdere contracten lopen via de gunstige condities van de inkoopcombinatie.  De totale besparing is zo’n 80.000 euro.

Van het totale besparingsbedrag dat met de gezamenlijke inkoop wordt gerealiseerd, wordt 2,5 % afgedragen aan Stichting MAAT voor de financiering van MAAT-projecten.

Samenwerking Lucrum

De Inkoopcombinatie MAAT werkt samen met Lucrum. Stichting Lucrum is een grote inkooporganisatie die opgericht is vanuit de zorgsector.  Het doel van Lucrum is het behalen van kwalitatieve en kwantitatieve schaalvoordelen die voor individuele organisaties niet haalbaar zijn.  De Inkoopcombinatie MAAT is als koepelorganisatie deelnemer van Stichting Lucrum.

In de regio Nijmegen-Arnhem werkt Lucrum onder de vlag van de IC MAAT.  De samenwerking tussen IC MAAT en Lucrum is van strategische aard waarbij Lucrum kennis en expertise op inkoopgebied inbrengt en CV MAAT kennis en expertise op gebied van wijkontwikkeling en zorgproductiviteit inbrengt. Ook brengt IC MAAT inkoopvolume in.

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg