Zin-vol Samen leven

Dat was de titel van de conferentie die het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen organiseerde op 19 april j.l..

De conferentie ging over  buurt- en wijkbeheerders die aandacht hebben voor de vraag achter de vraag, over buurttafels om ontmoeting te stimuleren, over mensen met een beperking die hun levensverhaal vertellen. Maar ook over zin-vol werk voor professionals: aandacht voor de werker die als persoon zo belangrijk is in het contact met de mensen in de wijk.

Thijs Tromp, directeur van Reliëf, sprak over grote verhalen, kleine verhalen en mini-verhalen. In de buurten en netwerken weven mensen met elkaar de verhalen. Levensverhalen geven lijn in ons leven, ook de hele kleine fragmenten in het dagelijks contact. Thijs pleitte voor om met aandacht de mini-verhalen op het spoort te komen.

Gabriel van den Brink, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, gaf inzicht in de onderzoeksresultaten naar de percentages van mensen die leven met idealen, die ook onbaatzuchtig zijn. Ongeveer 80% van de mensen is betrokken op de ander, op de natuur, op idealen. Van den Brink deed ook onderzoek naar 'Best Persons' in probleemwijken en ontwikkelde een profiel van front-liniewerkers die, vanuit de leefwereld van mensen in wijken, dwars door institutionele grenzen mensen en onderwerpen verbinden.

Interactie

Het belangrijkste onderdeel van de conferentie vond plaats in de interactie met elkaar, reflecterend op de eigen praktijk, bij de posterpresentaties en projecten die het COiL uitvoert met mensen van NIM, Swon, ZZGzorggroep, Talis, Portaal en Dichterbij. Uitwisseling was er ook met initiatieven elders in het land. Ook het kwaliteitsbeleid in AWBZ en WMO heeft de dimensie levensverhalen en zingeving opgepakt. Een panel van Vilans, LOC Zeggenschap in de Zorg, Actiz en het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen deelden deze expertise.

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg