Werkerslunches

In alle wijken zijn verschillende organisaties actief op het gebied van wonen, welzijn, zorg en educatie; ieder vanuit een eigen expertise. In een aantal wijken organiseren we daarom werkerslunches om de ontmoeting en kennisuitwisseling tussen werkers uit de wijk te faciliteren. Ook politie, gemeente en GGD zijn aanwezig.

Lindenholt

Tijdens de werkerslunch van april was het thema ‘de sociale kaart van Lindenholt’, verzorgd door het sociale wijkteam. Alle werkers in Lindenholt hebben contacten en/of informatie over voorzieningen, instellingen, contactpersonen of activiteiten waar bewoners met een vraag wellicht gebruik van kunnen maken, of zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren. Deze informatie zouden we moeten delen en vastleggen. Alleen gezamenlijk kunnen we een zo compleet mogelijk sociale kaart maken. Veertig werkers uit de wijk hebben samen een waslijst aan contacten en activiteiten verzameld tijdens de werkerslunch. Al deze informatie wordt geordend en zal op termijn terug te vinden zijn op de wijkwebsite www.lindenholtleeft.nl. Afgesproken is dat iedere werker uit de wijk zelf verantwoordelijk is voor het actueel houden van de informatie.

  

Nijmegen Centrum

In maart vond de eerste van 4 werkerslunches van dit jaar plaats. Het was de tweede werkerslunch in Nijmegen Centrum. Tijdens de vorige werkerslunch bleken veel mensen elkaar nog niet te kennen. Daarom hebben we deze werkerslunch besteed aan een nadere kennismaking. We hebben dit gedaan in de vorm van een speeddate waarbij “visitekaartjes”met foto werden uitgewisseld.

Het inhoudelijke onderwerp van de lunch bestond uit een presentatie van de ‘kerngroep’ die een ambitie voor de wijk heeft geformuleerd:

  • Bewoners die dit wensen kunnen maatschappelijk participeren (dagbesteding).
  • Bewoners die dat willen, kunnen – eventueel gezamenlijk- verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welbevinden en gezondheid (zelfredzaamheid of samenredzaamheid).
  • Bewoners hebben de keuze en mogelijkheid om (zelfstandig) in de eigen wijk te (blijven) wonen

De ambitie zal dit jaar, in nauw overleg met bewoners, worden vertaald in concrete projecten en een jaaragenda.

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg