123Vraagwijzer: wat is dat ook al weer?

123Vraagwijzer is een digitale dienstencatalogus (sociale kaart) die de vraag van de burger als uitgangspunt neemt en niet het aanbod van de dienstverleners.
Vaak is de vraag waarmee een burger zit nog niet duidelijk vastgesteld en is ondersteuning bij vraagverheldering gewenst. Er bestaan veel diensten waar de burger geen weet van heeft. Er zijn diensten waarvan de burger wel weet dat ze bestaan, maar ze zijn anders geformuleerd zodat er geen match ontstaat. Voorbeelden zijn alfahulp en reikwijdte zorg in plaats van hulp in de huishouding. Bovendien wordt dienstverlening onder generieke namen aangeboden (dagbesteding) terwijl de inhoud ervan behoorlijk kan verschillen. 123Vraagwijzer biedt hierop een antwoord. Aan de hand van vraagpatronen, weergegeven in pictogrammen, wordt de vraag steeds specifieker verwoord en toegeleid naar aanbod wat vervolgens neutraal naast elkaar wordt gepresenteerd.

Voor Burgers en Professionals

123Vraagwijzer is ontwikkeld voor burgers met een vraag op het gebied van wonen, welzijn of zorg. De burger is met 123Vraagwijzer meer zelfredzaam en is in staat zijn eigen beslissing te nemen op basis van aanbod dat wordt getoond.
Uit de praktijk blijkt dat 123Vraagwijzer ook een goed instrument is voor professionals. Net als de burger is er geen enkele professional die het hele werkveld overziet. Professionals hebben met deze internetapplicatie gemakkelijk toegang tot de dienstverlening die aangeboden wordt. 123Vraagwijzer is te gebruiken op een PC, tablet en smartphone en in elke situatie te raadplegen.
We onderzoeken nu de mogelijkheid voor ontwikkeling van een App voor de 123Vraagwijzer.

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg