Ambassadeurs

De vennoten van MAAT hebben zo’n twee jaar geleden geconstateerd dat het MAAT beleid onvoldoende indaalt binnen hun eigen organisaties. Om deze ‘indaling’ te ondersteunen is medio 2011 besloten om  ‘MAAT – ambassadeurs’ in te zetten. Hoe staat het nu met de ambassadeurs?

Op 19 april hebben de ambassadeurs gewerkt met het Canvas businessmodel. Een extern deskundige leidde de bijeenkomst en liet de deelnemers op basis van de empathy map werken aan een casus. Het doel hiervan was om uit te proberen of dit middel helpt bij het gekanteld denken. Dat bleek goed te werken en werd als leerzaam ervaren. Wat bleek was wanneer er meteen in vaktaal met het thema scheiden van wonen en zorg aan de slag werd gaan er ook meteen oude interactiepatronen ontstaan die iedereen juist in vaste groeven zetten. Dit was verhelderend en een goed vertrekpunt om het onderwerp verder uit te diepen.

Het “middel” ambassadeurs wordt in september geëvalueerd in de Vennotenraad van MAAT. Dan wordt besloten om er al dan niet mee verder te gaan.

 


De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg