Belevingsonderzoek Breedeweg

In 2012 – 2013 is een  belevingsonderzoek uitgevoerd in Breedeweg: hoe ervaren inwoners het wonen en leven in deze wijk? Werkers uit de betrokken organisaties uit Breedeweg hebben, onder leiding van Oosterpoort, zelf invulling gegeven aan de onderzoeksmethode, inhoud en uitvoering van het onderzoek. 26 bewoners uit Breedeweg zijn geïnterviewd.  Zowel de beleving van bewoners als professionals uit de wijk zijn verwerkt in het onderzoek. Gezien het aantal respondenten is het niet mogelijk de uitspraken te generaliseren naar heel Breedeweg. De uitkomsten geven echter wel een indicatie.

De bevraagde inwoners lijken behoorlijk tevreden met het wonen en leven in Breedeweg. Burenhulp en een groot verenigingsleven leren hieraan een belangrijke bijdrage. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het meeste respondenten veelal boven de vijftig waren, met een gemiddeld woonduur van 31 jaar. Persoonlijke problemen of problemen in de wijk zijn niet of nauwelijks benoemd. De respondenten geven wel aan zich zorgen te maken over de toekomst. Meerdere keren is het verhuizen naar het dorp Groesbeek als oplossing genoemd.

Professionals uit de wijk hebben ook sterke en aandachtspunten in Breedeweg benoemd. In een vervolgtraject worden beide perspectieven bij elkaar gebracht.

 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg