Bewonersavond Nijmegen Centrum

Op 28 mei vond een bewonersbijeenkomst plaats in het stadsdeel Nijmegen Centrum. Alle inwoners van Nijmegen Centrum waren hiervoor per brief door de gemeente uitgenodigd. Ongeveer 100 mensen waren aanwezig.
De avond stond in het teken van de toekomst op het gebied van wonen, welzijn en zorg in het centrum. Bewoners werd gevraagd mee te denken in verschillende gesprekstafels.Elke gesprekstafel kende een eigen thema: nabuurschap, mobiliteit in en om het huis, veiligheid, gezondheid, hobby & vrije tijd, sport & bewegen, koken en een tafel "anders". Er zijn veel vraagstukken en ideeen naar voren gekomen. Deze zijn voorgelegd aan de werkers in de wijk. Deels kunnen zij hier direct mee aan de slag en deels zal dat samen met de bewoners verder uitgewerkt worden.

 

Samen verder

Na de zomerperiode wordt een bijeenkomst belegd waarvoor bewoners en werkers worden uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst is het in gezamenlijkheid bepalen van de prioriteiten die in 2014 aangepakt moeten worden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook zal vastgesteld moeten worden op welke wijze de prioriteiten aangepakt gaan worden (werkvorm).

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg