Buurttafels: een goed gesprek

Mensen in Hatert ontmoeten elkaar door elkaar hun verhalen te vertellen.
Tussen oktober 2012 en juni 2013 zijn drie Buurttafels georganiseerd in Hatert. Het initiatief komt van de projectgroep eenzaamheid Hatert (o.a. ZZGzorggroep, Tandem, Swon, huisartsen en GGD) en past binnen het project Ontmoeting in Levenskunst van COiL en Swon. Op drie plaatsen in Hatert, waar signalen waren van eenzaamheid en isolement, zijn buurtbewoners uitgenodigd om met elkaar verhalen te delen over ontmoeten in Hatert. Aan de hand van foto's van Hatert werden levenservaringen opgehaald, over ontmoetingen verteld en behoeften gedeeld. Er ontstonden veel ideeen over hoe elkaar te ontmoeten, via een welkomstcomite voor nieuwe bewoners van een flat, via creatieve activiteiten samen, een leeskring of een gespreksgroep over verlieservaringen. Bij de buurttafels zijn tussen de 10 en 25 mensen aanwezig. De Buurttafels zijn geleid door een stafmedewerker en een vrijwilliger van het COiL. Een opbouwwerker van Hatert ondersteunt die acitiviteiten waar mensen verdere begeleiding bij nodig hebben. Veel van de ontstane ideeen voeren de buurtbeweners zelf uit.Het COiL start waarschijnlijk een gespreksgroep rond verlieservaringen.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg