Planningskader Wonen & Zorg

Kan iedereen, met of zonder beperking, (blijven) wonen in de wijk naar keuze? Het planningskader wonen & zorg geeft een antwoord op deze vraag. Een planningskader is een richtlijn voor het plannen van toekomstige huisvesting voor zorgbehoevenden op wijkniveau. Het geeft informatie over de woningcategorieën waarin mogelijk in 2040 een tekort kan optreden per wijk. Deze inventarisatie en daaruit voortvloeiende inzichten bieden partijen input voor een lange termijn huisvestingsplan en samenwerkingsmogelijkheden tussen wonen, welzijn en zorgorganisaties in de wijk.

Interesse?

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door:

  • bieden van inzicht in het huidige woningcontingent voor bijzondere doelgroepen en in de toekomstige behoefte op basis van landelijke kengetallen
  • opstellen van een eenduidig begrippenkader voor verschillende type woningen voor bijzondere doelgroepen
  • een dialooginstrument om samen met zorg-, welzijn- en woningorganisaties de eventuele tekorten te vertalen naar een lange termijn huisvestingsplan.

Wilt u meer informatie of de mogelijkheden voor uw regio bespreken dan kunt u contact opnemen met Martine Heerkens. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 - 10 15 76 17 of per mail: martine.heerkens@maatadvies.net

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg