Sociaal Wijkteam / Buurtteam

Burgers faciliteren om met hun eigen talenten en mogelijkheden mee te doen. Wijkbewoners met een vraag naar ondersteuning goed op weg helpen. Inspringen als er in de buurt iets fout gaat. Zie hier de veelzijdige taken van een wijkteam. Dit vraagt het nodige van werkers, van organisaties, maar ook van de lokale overheid. Wanneer professionals deze integrale werkwijze uitdragen, zullen de systemen hun volgen.

In samenwerking met professionals heeft MAAT Advies een concept ontwikkeld dat zowel professionals als organisaties faciliteert om een integrale wijkgerichte functie te realiseren.

 

Multidisciplinair team

Het Wijkteam is een oplossing voor een versnipperd aanbod. Het bestaat uit professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties en vaak ook WMO consulenten, woonadviseurs en jeugdwerkers. Het team biedt informatie & advies, brede vraagverheldering en het vertrouwen in eigen mogelijkheden en in het netwerk van de burger. Uitgangspunten van de werkwijze van het wijkteam zijn: laagdrempelig,  outreachend, eigen kracht en oplossingsgericht.

 

MAATwerk

Het Wijkteam kan worden ingezet in elke gemeente of wijk en wordt op maat ontwikkeld. U kunt bij ons terecht voor advisering, procesbegeleiding en voor volledige implementatie. Afhankelijk van uw wens hebben wij een grotere of kleinere rol in het proces.

Denk hierbij aan:

  • Een Wijkteamconcept op maat 
  • Vooronderzoek naar wensen en mogelijkheden (haalbaarheidstoets)
  • Trainingsmodule professionals en/of leidinggevenden

Wij hebben onder andere ervaringen opgedaan in Nijmegen, Groesbeek en Culemborg.

Wilt u meer informatie of de mogelijkheden voor uw regio bespreken dan kunt u contact opnemen met Els Bremer. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 - 52 53 53 75 of per mail: els.bremer@maatadvies.net

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg