Wijk in Beeld

Het wijkanalyse-instrument dient als middel om op een compacte en snelle wijze dreigende) probleemgebieden te identificeren in buurten of wijken. Naast het identificeren van probleemgebieden, trachten we ook uitspraken te doen over het type interventie dat aansluit bij de inwoners van de desbetreffende wijken. Enerzijds betreft dit het type interventie, bijvoorbeeld digitale hulpverlening of juist een inloopspreekuur face-to-face. Anderzijds gaat het om hoe de inwoners van de wijk te bereiken: welke marketing- of communicatiestrategie sluit het beste aan bij deze wijkbewoners?

 

Wijk in Beeld (WiB)

Het WiB is toepasbaar in alle gemeenten en wijken in Nederland. In het instrument wordt een combinatie gemaakt tussen consumenteninformatie over zeven levensdomeinen, leefstijlen en advies over hoe krachten in een wijk te mobiliseren. Deze informatie is onmisbaar bij het opstellen van structuurvisies, leefbaarheidvisies en de wijkaanpak. WIB kan ingezet worden voor beleidsdoeleinden of als gesprekstool met werkers en burgers uit de wijk.

 

Kenmerkend

• intersectoraal
• compacte methodiek
• inzet van leefstijleninformatie
• vertaalslag naar concrete interventies
• in elke wijk inzetbaar


WIB is ontwikkeld in samenwerking met Wdm en EDM.

 

Wilt u meer informatie of de mogelijkheden voor uw regio bespreken dan kunt u contact opnemen met Martine Heerkens. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 - 10 15 76 17 of per mail: martine.heerkens@maatadvies.net

Voor meer informatie zie  www.wijkinbeeld.com

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg