Wijkontwikkeling

Een wijk die zodanig is ingericht dat alle wijkbewoners in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk naar wens te kunnen en willen wonen, ook indien zich persoonlijke beperkingen voordoen.

Belangrijke thema’s zijn:

  • Het faciliteren van zelfregie- en samenredzaamheid
  • Samenwerken met bewoners, formuleren van beleid voor de wijk  
  • Het ontwikkelen van een toereikend woningcontingent
  • Het faciliteren van samenwerking in de wijk

 

Wijkontwikkeling

Het concept van ‘wijkontwikkeling’ kan in elke wijk worden toegepast, maar betreft vaak een gebied van 5.000 - 10.000 personen. Wijkbewoners en werkers uit de wijk bepalen jaarlijks zelf welke onderwerpen aandacht behoeven in hun wijk, buurt of dorp.

 

Wijkontwikkeling verloopt langs drie lijnen:

Het inrichten van de wijk: op basis van de uitkomsten van de wijkanalyse worden werkstructuren opgezet. Zie o.a. de producten Wijk in Beeld en Planningskader wonen.

Jaarplannen: het prioriteren en uitwerken van aandachtspunten samen met werkers en bewoners.

Conceptontwikkeling: het experimenteren met nieuwe concepten en samenwerkingsvormen. Zie ook o.a. de producten Wijkteam, Zin in de Wijk en Bestuurlijke samenwerking.

Wilt u meer informatie of de mogelijkheden voor uw regio bespreken dan kunt u contact opnemen met MAAT Advies via info@maatadvies.net

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg