Zin in de Wijk

Aandacht voor wat mensen ten diepste drijft voorkomt zorgvragen. Wanneer mensen zin ervaren in hun leven zijn ze minder eenzaam en mentaal gezonder. Zingeving gaat over het ontdekken van krachtbronnen, van inspiratie.  In zorg en welzijn is aandacht voor zingeving een thema voor  iedere professional, voor de organisatie en voor de wijk.

MAAT Advies heeft veel ervaring in procesbegeleiding en projectleiding rond de thema’s levenskunst, levensvragen en zingeving.

In wijk, buurt en organisatie

Het ontdekken van eigen krachtbronnen: wat zijn de resources van een wijk, welke talenten zijn er, welke krachtige netwerken zijn hier van oudsher en wat inspireert de mensen in deze wijk of buurt.  Buurtverhalen ophalen en levensverhalen delen brengt verbinding tussen mensen.  Actieve buurtbewoners, vrijwilligers en professionals worden getraind om buurtontmoetingen te leiden.

Dit alles heeft zin wanneer het ingebed is in een gezamenlijk gesprek over zin en waarden in het werk. Welke waarden verbinden de werkers in organisaties of in hun wijknetwerk?

MAAT heeft expertise

MAAT Advies ondersteunt zowel op beleidsniveau als operationeel niveau bij processen en projecten rond het thema zingeving. U kunt bij ons terecht voor advisering, procesbegeleiding en voor volledige implementatie.

Denk hierbij aan:

  • begeleiden van beleidsformulering
  • opzetten van Buurttafels of Ontmoetingstafels
  • ontwikkelen en implementeren van een trainingsaanbod

Wilt u meer informatie of de mogelijkheden voor uw regio bespreken dan kunt u contact opnemen met Els Bremer. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 - 52 53 53 75 of per mail: els.bremer@maatadvies.net

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg