Doelstellingen

 

Om deze visie te realiseren is het nodig dat het maatschappelijk middenveld haar verantwoordelijkheid neemt. Ingrijpende macro ontwikkelingen op het gebied van demografie, arbeidsmarkt en financiëel economisch terrein kunnen niet alleen door de overheden worden opgevangen. Te meer nu het politieke domein aan effectiviteit lijkt in te boeten.

Aangezien de genoemde macro ontwikkelingen een langere termijn overspannen dan de (alternerende ) poltieke cycli hebben we gezocht naar beleidslijnen waaraan gewerkt kan worden ongeacht de politieke barrometer van het moment.

Wij richten ons op de ontwikkeling van werkwijzen en instrumenten die de maatschappij in staat stelt om, ondanks de demografische, sociale en financiële ontwikkelingen minimaal de huidige kwaliteit van dienstverlening wonen, welzijn en zorg overeind te houden. Wij werken binnen drie pijlers:

  • achter de juiste vraag van de burger komen en de dienstverlening richten op de daadwerkelijke behoefte achter die vraag;
  • zelfredzaamheid en saamhorigheid vergroten en faciliteren, zodat het de burger en zijn informele circuit in staat gesteld wordt meer zelf te regelen en te ondersteunen;
  • gezamenlijk inrichten van de markt door bedrijfssystemen van maatschappelijke organisaties meer op elkaar af te stemmen. Dit is niet alleen prettig voor de gebruiker maar bespaart tevens financiële middelen.

 
 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg