Stichting Lucrum

Lucrum is een Stichting gericht op krachtenbundeling op het vlak van inkoop, logistiek en kennisuitwisseling. Het doel van Lucrum is het behalen van kwalitatieve en kwantitatieve schaalvoordelen die voor individuele organisaties niet haalbaar zijn. Lucrum streeft naar een langdurig partnership met leveranciers, om waar nodig 'co-makership' te ontwikkelen. 

 

 

  

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg