Wij zijn MAAT Advies

Wij zetten programma's en projecten op om de dienstverlening voor burgers te verbeteren. Onze core business is gericht op:

  • diensten voor burgers gemakkelijk toegankelijk te maken;
  • de regie en samenredzaamheid van burgers te versterken;
  • ervoor te zorgen dat er samenhang is in het zorg- en dienstenaanbod;
  • de kosten van steunsystemen en infrastructuur laag houden;
  • de vergrijzing en ontgroening beter op te kunnen vangen.

 

MAAT Advies is anders, want MAAT adviseurs:

  • kijken met de ogen van de burger;
  • denken in kansen en mogelijkheden;
  • werken concreet en in samenhang.

Klik hier om meer over MAAT Advies te lezen

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg