Expertise

De adviseurs van MAAT Advies hebben ruime ervaring met intersectorale projecten en samenwerkingsvraagstukken op het gebied van wonen, welzijn, zorg en lokale overheden. De adviseurs bieden ondersteuning bij:

• transitiemanagement;
• project- en procesbegeleiding bij innovatietrajecten;
• coaching & training op operationeel en tactisch niveau;
• bestuurlijke verdieping in samenwerkingsrelaties. 
 

De expertise van MAAT Advies en de ontwikkelde producten zijn landelijk beschikbaar.

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg